Jubilantka, syn Matej a iné prosby

Keď má prísť na návštevu osobu, ktorú máme radi, tešíme sa. Ako Cirkev tiež spoločne čakáme na príchod nášho Tešiteľa, Ducha Svätého. On v nás pôsobí skutočnú potechu a radosť. Je nekonečne empatický a štedrý. Kiež jeho pôsobenie v nás nás dotvára na ľudí Božieho kráľovstva. Medzi inými, prišlo i jedno zaujímavé poďakovanie – za pekný vzor života. Prosia nás o modlitby za tieto úmysly:

  • Za zdravie a Božie požehnanie za jubilantku 90-ročnú pani detskú lekárku Oľgu, ktorá v živote pomáhala množstvu detí a aj mnohým rómskym znevýhodneným.
  • Podobne nás prosí o modlitbu otec – za zdravie a Božie požehnanie pre svojho syna Mateja.
  • Za maminku, ktorej niekoľkomesačné dieťatko umrelo skôr, ako sa mohlo narodiť.
  • Za osoby, ktoré budú operované v prvé júnové dni.
  • Za kandidátov na diakonov a na kňazov, ktorí majú duchovné cvičenia až do 6.6.
  • Ďakujú aj šťastní rodičia, ktorých deti zmaturovali.
  • Za koniec vojny.

Ježiš viackrát vyzdvihol rodičovskú lásku k svojim deťom, keď prosili za ne. Dlhý príbeh v Mk 9,14-27 hovorí o otcovi, ktorý prosil učeníkov o uzdravenie jeho syna – bezvýsledne. Potom poprosil i Ježiša. Ten sa aj zo záujmom pýtal na stav chlapca a potom, opäť po krátkom dialógu s otcom, vypočul úpenlivú prosbu otca a udzravil syna:

„21 Ježiš sa opýtal jeho otca: „Odkedy sa mu to stáva?“ On odpovedal: „Od detstva. 22 A často ho vrhol aj do ohňa a do vody, aby ho zahubil. Ale ak niečo môžeš, zľutuj sa nad nami a pomôž nám!“ 23 Ježiš mu povedal: „Ak môžeš?! Všetko je možné tomu, kto verí.“ 24 A chlapcov otec hneď vykríkol: „Verím. Pomôž mojej nevere!“ 25 Keď Ježiš videl, že sa zbieha zástup, pohrozil nečistému duchu: „Nemý a hluchý duch, ja ti rozkazujem: Vyjdi z neho a už nikdy doň nevchádzaj!“ 26 Ten vykríkol, mocne ním zalomcoval a vyšiel. Chlapec ostal ako mŕtvy, takže mnohí vraveli: „Zomrel.“ 27 Ale Ježiš ho chytil za ruku, zdvihol ho a on vstal.“