Duch Boží liečiteľ

Bolesť ako cesta duchovnej obnovy

V tieto dni máme možnosť spoločne si uvedomiť potrebu Ducha Božieho v našom živote. On je najvznešejnejší dar, čo nám Boh zanechal (podľa sv. Tomáša Akvinského). Priatelia Cleopasa prosia o modlitby najmä za ľudí, čo stoja pred ťažkými operáciami, alebo sú po nich. Ale aj dobrá správa a poďakovanie Vám všetkým prišlo. Môžeme teda spoločne prosiť teda:

  • za príbuznú Majku, ktorú čaká vážna operácia začiatkom júna,
  • za maminku Annu, ktorá, chorá, tiež sa obáva operácie 1. 6.,
  • za manžela Ladislava, aby onkologické markery nepredznačili zhoršenie stavu,
  • za Katarínu, aby zvládla výzvy blízkych mesiacov,
  • za pani Anku a zlepšenie jej stavu po operácii.
  • Milá správa prišla od maminky Viktorky, ktorá bola na tom zle v nemocnici. Teraz však, no prečítajte si: „Viki je doma… je to fakt zázrak. Dnes, keď odchádzali z Aro.oddelenia, pvoedala, že nechápe, prečo na ňu všetci tak pozerajú akoby vstala z mŕtvych… Nepovedala som jej, že ozaj vstala… Všetkým Vám ďakujem za modlitby“. Nuž maminka v tom vidí zázrak. My môžeme iba ďakovať Pánovi, že svojho Ducha zosiela rôzne, a keď treba, tak aj uzdravuje. Akoby sme nemohli ďakovať?

Nech slová hymnu k Duchu Svätému sú pripomienkou na nezlomnú Božiu starosť o nás, o každého jedného osobitne.

Očisť, čo je skalené,
zavlaž, čo je znavené,
uzdrav, čo je zranené.
Ohni, čo je stŕpnuté,
zohrej, čo je skrehnuté,
naprav, čo je zblúdené.