Poďakovania a prosby

V dnešnom malom zozname sú tak prosby ako i poďakovania. Prosby sú opäť predložené s veľkou dôverou o Vaše modlitby. Každá z nich má svoj jedinečný príbeh, v ktorom sa prepletajú svetlé stránky s bolestnými. Kiežby sa vždy trblietala v nich Božia prítomnosť, aby vedeli, že dobrý Pán je s nimi.

  • Ďakujú všetkým, čo sa modlili za 15-ročnú Viktóriu, ktorá sa dostala z choroby.
  • V mene organizátorov duchovnej obnovy pre telesne znevýhodnených, chcem poďakovať všetkým tým, čo podporili projekt hlasovaním. Budeme prosiť o požehnanie pre Vás.
  • Ďalšia prosba je za ubolenú maminku, ktorá má vo štvrtok 19.5. ťažký operačný zákrok, za jej zdravie a za jej rodinu.
  • Za Carlosa a Jeremyho, ktorých čaká záverečná skúška.
  • Prosím o modlitbu za seminaristov a diakonov, ktorí sa chystajú na duchovné cvičenia, so mnou.

Na záver iba pár slov zo prenádherného Žalmu 139: „9 I keby som si pripäl krídla zorničky a ocitol sa na najvzdialenejšom mori, 10 ešte aj tam ma tvoja ruka povedie a podchytí ma tvoja pravica. 11 Keby som si povedal: „Azda ma tma ukryje a namiesto svetla ma zahalí noc,“ 12 pre teba ani tmy tmavé nebudú a noc sa rozjasní ako deň. Tebe je tma ako svetlo. 13 Veď ty si stvoril moje útroby, utkal si ma v živote mojej matky. 14 Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne; všetky tvoje diela sú hodny obdivu a ja to veľmi dobre viem.