Prosby k Zmŕtvychvstalému

Kristus vstal z mŕtvych! Xristos anesthé. On jediný premohol svet a on jediný je víťaz nad smrť. Naozaj vstal z mŕtvych. V tejto veľkonočnej radosti prosím spomnite si aj na tieto prosby:

  • za zosnulého kňaza Janka Holbíka, ktorý sa zodral v službe z lásky k Pánovi a ľuďom;
  • za duše v očistci;
  • za maminku Martu, ktorú kvôli úrazu vzali do nemocnice, aby zdravotnícky zásah bol účinný a aby Pán pomáhal tak lekárom ako aj maminke;
  • za posilnenie viery a radosti ako ovocie zmŕtvychvstalého Pána pre priateľov a podporovateľov Cleopasa;
  • za pokoj medzi národmi;
  • za všetky úmysly priateľov Cleopasa.

A na záver namiesto písaného textu, tu si vypočujte prečítanú dobrú zvesť o zmŕtvychvstaní podľa Matúšovho evanjelia (28,1-10) priamo zvnútra Ježišovho hrobu.