Prosby

Dnešné prosby hovoria o každodenných životných situáciách. To však neznamená, že v tých situáciách je to vždy ľahké. Prosby sa týkajú aj žiakov. Vďaka opäť mnohým z Vás za uistenie v modlitbách.

  • za mladých manželov, ktorí túžia po dieťatku;
  • za Alžbetu a skoré uzdravenie;
  • za Máriu Karolínku, ktorá začína chodiť do škôlky i za jej rodičov;
  • za nájdenie vhodnej práce pre študujúcu maminu Moniku po MD;
  • za uzdravenie vzťahu manželov Róberta a Evy;
  • za dievčatá s poruchami príjmu potravy;
  • za dobrú prípravu deviatakov na testovanie9;
  • za maminky a ich deti;
  • za ukončenie vojny a organizovaného násilia.

Evanjelista Lukáš píše o tom, ako ľud lipol na Ježišovi. Cez deň bol v Chráme a potom sa zdržiaval na Olivovej hore. 37 Cez deň učil v chráme, ale na noc vychádzal von a zdržiaval sa na hore, ktorá sa volá Olivová. 38 A všetok ľud sa skoro ráno hrnul k nemu do chrámu počúvať ho.“ (Lk 21,37-38)