Niesť

Modliť sa za iných je niesť bremeno druhej osoby. Modliť sa je byť Šimonom z Cyrény, či Matkou, čo drží nevládne dieťa. Modlitba pomáha iným a nás učí láske k núdznym. Nech Dobrotivý Pán Vás posilní. Ľaľa, tu sú mnohé prosby, i poďakovania:

 • za ťažko chorého pacienta na rakovinu, viackrát operovaného;
 • za zdarnú rekonvalescenciu Kataríny po operácii;
 • za Martu v jej veľmi ťažkej osobnej situácii;
 • za zdravie Františka;
 • za dobrú prípravu deviatakov na testovanie;
 • za hospitalizovaného zaťka Petra;
 • za dcéru Katku v jej veľmi ťažkej a vyčerpávajúcej rodinnej situácii;
 • za evanjeliové riešenie majetkovej otázky v rodine Márie a Jána (aj na príhovor sv. Jozefa);
 • o svetlo Svätého Ducha pre tých, čo sa venujú katechézam Dobrého pastiera;
 • za malú Karolínku Máriu v jej nových začiatkoch s problematickým rodinným pozadím;
 • o dary Ducha pre Eriku pri starosti o jej deti;
 • za dobrý pôrod pre Marlen (Indonézia), ktorá má problematické tehotenstvo;
 • Alžbeta a František ďakujú všetkým za modlitby za ich zdravie, ktoré sa im opäť navracia;
 • Zuzana spolu s ďalšími pripomínajú, že sa denne modlia za potreby Cleopasa;
 • Katarína veľmi ďakuje za mocnú modlitbovú podporu priateľov Cleopasa.

Pár slov z Kniha Sirachovca posilnia v správnej solidarite: „10 Radšej utrať peniaze v prospech brata a priateľa, nenechaj ich zhrdzavieť a zničiť zakopané pod skalou. 11 Ulož si poklad podľa prikázaní Najvyššieho, bude ti užitočnejší ako zlato. 12 Do pokladníc si ukladaj dobročinnosť, ona ťa vytrhne z každého zla. 13 Proti nepriateľovi bude za teba bojovať lepšie ako mocný štít a ťažký oštep.“ (29,10-13, ekumenický preklad)