Prvé jarné prosby

21. marca začína jar. Zaujímavé, že s pučiacimi listami na figovníkoch už rastú hneď aj malé figy (viď fotku). Pre nás však je toto obdobie ešte viac poznačené vrcholiacim pôstom a prichádzajúcimi sviatkami Veľkej noci. Iba to tajomstvo Ježišovej smrti a zmŕtvychvstania je pre nás zdrojom nehynúcej nádeje, že po každom ťažkom čase, život príšti nanovo. Niektorí z priateľov Cleopasa majú ťažké dni, a preto prosíme aj:

  • za dar viery, zdravia a dary Ducha Svätého pre Julianu a Filipa;
  • za vedenie Duchom Svätým pre Martinu v ťažkej životnej fáze a za múdre rozhodovania;
  • za posilnenie vo viere pre Zlatku, ktorá v mladom veku žije s ťažkou chorobou a za jej rodičov;
  • za Jána, za jeho zdravie i za operáciu, ktorá ho čaká;
  • za silu a Božou pomoc pre Ľubomíra a jeho rodinu;
  • za lekára Miroslava (66), ktorý podľahol ťažkej chorobe a ktorý pomáhal mnohým pacientom, aby ho privítal nebeský Lekár;
  • Vladimír ďakuje za modlitby za všetkých účastníkov duchovných cvičení; boli vraj veľkým požehnaním;
  • a nezabudnime na modlitbu za pokoj, za zmierenie, v čase keď rastie medziskupinová nevraživosť.

Ešte jednu opakovanú prosbu zo strany Cleopasa Vám predkladáme: Úctivo Vás prosíme o Vaše 2 % z dane. Viac k tejto téme je TU. Času už veľa nezostáva, ale rozhodne ďakujeme za Vašu podporu.

Ak sa modlíme za iných, tak taká modlitby nás môže premieňať. Môže nás viesť k postoju, ktorý je nevyhnutný a o ktorom písal Sirachovec: „20 Kto sa korí Pánovi, ako sa jemu ľúbi, toho prijme (na milosť), jeho modlitba sa približuje až k oblakom. 21 Modlitba pokorného preniká oblaky: ani sa nevie potešiť, kým sa nedostane do jeho blízkosti, ani neodstúpi, dokiaľ Najvyšší nezhliadne na neho.“ (Sir 35,20-21)