Surrexit

Slovo surrexit je zázračné. 😇 Nie však samo o sebe, ale iba ak prýšti z našej viery v Ježišovo zmŕtvychvstanie, s ktorým nás potom ono aj nerozlučne spája. „Vstal z mŕtvych“. Naozaj. V tejto našej veľkonočnej viere predkladáme pár vyslovených prosieb. A určite nespočetné nevyslovené sú odovzdané priamo zmŕtvychvstalému Ježišovi Kristovi, aby zasiahol podľa jeho múdrosti do našich životov:

  • za Gretku, ktorej stanovili vážnu diagnózu a nevyhnutnú neľahkú liečbu;
  • za všetkých osamelých ľudí, aby do svojej bolesti pustili radostné posolstvo nádeje a spolu so zŕtvychvstalým Pánom niesli svoje kríže;
  • za všetkých tých, ktorí sa pre chorobu nemôžu zúčastniť veľkonočných obradov;
  • špeciálna prosba prišla o pomoc pre chlapčeka Tomáška, ktorý by potreboval peniaze na svoj rast. Má genetickú poruchu a nemôže vyrásť ako ostatné deti. Viac sa dočítate o jeho osobnom príbehu tu; tam je aj popis možnosti ako mu prispieť na lieky;
  • manželia ďakujú za opakované modlitby, lebo ich zdravotné výsledky sú dobré;
  • ďakujeme za Vaše sústavné modlitby;
  • za ukončenie vojen, za pokoj a za uzmierenie.

12 S ním ste boli pochovaní v krste a v ňom ste boli s ním aj vzkriesení vierou v moc Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. 13 Aj vás, čo ste boli mŕtvi v hriechoch a neobriezke svojho tela, oživil s ním a odpustil nám všetky hriechy.“ (Kol 2,12-13)