V oktáve

Veľkonočná oktáva nám pripomína, že Ježiš Kristus premohol najväčšieho nepriateľa – smrť. Iba v tejto viere sa môžeme naozaj tešiť a do nádeje, ktorá pochádza z jeho zmŕtvychvstania môžeme vkladať naše prosby. Aj tieto:

  • za zosnulého otca a za mamku, ktorá ťažko znáša stratu manžela, prosí syn Paul;
  • za Gretku, ktorej stanovili vážnu diagnózu a nevyhnutnú neľahkú liečbu;
  • za Jána, za jeho podlomené zdravie i za operáciu, ktorá ho čaká;
  • za Ľubomíra a za jeho zdravie;
  • za Adamka a Tomáška, ktorí v nedeľu prijmú sviatosť birmovania, aby boli vnímaví na dary Božieho Ducha;
  • za pokoj v rodine a za dar lásky;
  • o dary Ducha pre vážne životné rozhodovania;
  • za Betku, ktorá leží v nemocnici a veľmi potrebuje modlitbu;
  • za všetkých zosnulých, zranených, i smútiacich a zronených po sobotňajšom (6.4.2024) nešťastí na Spišskom Podradí;
  • za ukončenie vojen, za pokoj a za uzmierenie.

Vo farnosti Považská Bystrica bude 6. apríla 2024 deň biblickej formácie. Prednášatelia sú Martina Korytiaková a Peter Olás. Viac na plagátiku.

Mojžiš v Knihe Deuteronómium nariadil starostlivosť o chudobných a blízkych (Dt 15,1-18). Aj túto solidárnosť Ježiš neprišiel zrušiť, ale naplniť, azda aj prostredníctvom svojich nasledovníkov: „4 A vôbec nech niet medzi vami chudobného ani žobráka, lebo Pán, tvoj Boh, ťa požehná v krajine, ktorú ti dá do vlastníctva. 5 Ale iba ak budeš poslúchať Pána, svojho Boha, a zachovávať všetko, čo ti prikázal a čo ti ja nariaďujem dnes, bude ťa požehnávať, ako sľúbil…. 10 Štedro mu daj a nerob nič ľstivé, keď mu budeš pomáhať v biede, aby ťa požehnával Pán, tvoj Boh, vo všetkej tvojej práci a v každom tvojom podujatí. 11 Chudobní nebudú chýbať v krajine, kde budeš bývať, preto ti nariaďujem, aby si otváral svoju ruku núdznemu a svojmu chudobnému bratovi, ktorý bude s tebou bývať v krajine.“ (vv. 4-5.10-11)