Skloniť sa k trpiacim

Pápež František na tému utrpenia v Biblii pripomenul vo štvrtok 11. 4. 2024, že Ježiš nevysvetľuje utrpenie, ale skláňa sa k trpiacemu. Aj modlitbou môžeme napodobniť tento Ježišov kľúčový postoj k trpiacim. Tento týždeň prosíme:

  • za vnučku 10-ročnú Miušku Jacekovú, ktorá dostala na veľkonočnú nedeľu krvácanie do miechy a je po veľmi vážnom zákroku a čaká ju ďalší; navyše ide o raritné ochorenie a nevieme, čo ju ešte čaká; prosí o modlitbu stará mamka;
  • za zosnulého strýka Jána a za jeho blízku smútiacu rodinu;
  • za Zuzanu, ktorú čaká vážna operácia;
  • za uzdravenie vnuka Samka a súvisiacich problémov, prosí rodina Ždánska;
  • za zdravie svatky Márie, ktorej zdravotný stav sa kriticky zhoršil, prosí Mária;
  • za pokojné zvládnutie stretnutí;
  • za tvorcov pokoja a za pokoj a za uzmierenie.

Udalosti veľkých poveľkonočných zázrakov v Jeruzaleme boli sprevádzané vierou spoločenstva. Lukáš svojím opisom urobil reklamu viere v Ježiša Krista: „12 Rukami apoštolov sa dialo množstvo znamení a divov medzi ľudom. Všetci svorne zotrvávali v Šalamúnovom stĺporadí. 13 Ale nik iný sa k nim neodvážil pripojiť, no ľud ich velebil 14 a čím ďalej, tým viac pribúdalo veriacich Pánovi; veľké množstvo mužov a žien. 15 Ešte aj na ulice vynášali chorých a kládli ich na postele a lôžka, aby aspoň Petrova tôňa padla na niektorého z nich, keď tade pôjde. 16 Aj z miest okolo Jeruzalema sa zbiehalo množstvo ľudu, prinášali chorých a trápených nečistými duchmi a všetci sa uzdravovali.“ (Sk 5,12-16)