Prvé prázdninové prosby

Prázdniny začali. Sviatok našich vierozvestcov začiatkom leta nám pripomína, že vieru môžeme prežívať pokojne aj cez prázdniny. Avšak ako negatívne zážitky si u mnohých nedajú dovolenku, ba naopak v peknom čase neraz vystupujú okatejšie aj bolestné stránky života. V prvej prázdninovej nádielke prosieb máme iba niekoľko, a tiež i poďakovania:

  • za upevnenie zdravia mamky Magdalény;
  • za zdravie Anny;
  • za pokoj vo vojnových zónach a za obrátenie vládnucich, ktorí “nevidia” utrpenie množstva ľudí;
  • za dobrý priebeh letných skautských táborov, čo začínajú 8.7.;
  • za Máriu Karolínku;
  • za všetkých účastníkov duchovných cvičení na Vrchu blahoslavenstiev a za odhodlanosť slúžiť blížnym;
  • pani doktorka ďakuje za modlitby, po operácii a po následnej dlhšej rehabilitácii sa cíti lepšie;
  • i dekan ďakuje za modlitby, už je na tom lepšie po operácii.

Niekoľko blahoslavenstiev z Knihy žalmov:

1 Blažený človek, čo nekráča podľa rady bezbožných a nechodí cestou hriešnikov, ani nevysedáva v kruhu rúhačov, 2 ale v zákone Pánovom má záľubu a o jeho zákone rozjíma dňom i nocou.“ (Ž 1,1-2)

Blažený, komu sa odpustila neprávosť a je oslobodený od hriechu.“ (Ž 31,1)

Blažený človek, ktorému Pán vinu nepripočíta a v ktorého mysli niet podvodu.“ (Ž 31,2)

Blažený človek, čo v Pána skladá dôveru a nevšíma si pyšných ani náchylných klamať.“ (Ž 40,5)

Blažený, kto pamätá na bedára; v deň nešťastia ho vyslobodí Pán.“ (Ž 41,2)