Pre neporušiteľnosť

Všetci vieme, že život na zemi ohrozujú horúčavy. Neraz prepuknú do smrtiacich požiarov (pozrite sa na zhorený strom pred Kláštorom sv. Lukáša). A vieme tiež, že náš Boh nás stvoril, aby sme žili – naveky. Na tejto ceste nás postretajú rôzne udalosti, a prosme za tých, ktorí potrebujú duchovnú podporu:

  • za p. Petra Fidermaka, ktorý už desaťročia pôsobí ako misionár v Rusku a ktorý sa aktuálne nachádza v ruskej nemocnici vo vážnom zdravotnom stave;
  • za kamarátku Zuzku pri hľadaní nového zamestnania;
  • za syna Martina, ktorý bojuje so zdravotnými problémami, za jeho duševné, fyzické aj duchovné uzdravenie;
  • za čerstvých novokňazov, aby opravdivo milovali nášho Pána Ježiša a im zverený ľud;
  • za všetkých zapojených do tvorby nového čísla časopisu Studia Biblica Slovaca, ktoré vyjde čoskoro;
  • za pokoj v krajinách, kde zúri vojna, hlad, či prenasledovanie;
  • za dar poznania pre Moniku na ceste spoznávania jej osobného povolania;
  • za kňaza Milana, ktorému budú zajtra operovať srdce ❤️ a tiež za lekárov;
  • za dekana Radovana, ktorého zajtra čaká ťažká operácia.

Biblická Kniha múdrosti nám pripomína konečný zmysel nášho života, keď píše: „Lebo Boh stvoril človeka pre neporušiteľnosť, urobil ho obrazom svojej podoby“ (Múd 2,23).