Z Meteory

Nie, nejde o kameň meteorit, ale o miesto v Grécku s názvom Meteora známe kláštormi umiestnenými na vysokých bralách. S pohľadom na kláštornú stavbu prosíme o modlitbovú podporu:

  • za bezpečné zvládnutie letných skautských táborov, aby si účastníci dobre oddýchli i načerpali nové sily a motiváciu do ďalšej činnosti;
  • za novosvätencov, aby hlásali Pánovo slovo slovom i životom;
  • za pokoj medzi národmi.

Pavol je určite stále živý príklad ohlasovania evanjelia. Lukáš zachytil udalosti v Berei takto „Keď ta prišli, vošli do židovskej synagógy. 11 A tí boli šľachetnejší ako tamtí v Solúne. Oni prijímali slovo s veľkou dychtivosťou a každý deň skúmali Písma, či je to naozaj tak. 12 A tak mnohí z nich uverili, aj nemálo gréckych žien z vyšších vrstiev i mužov.“ (Sk 17,10-12)