Služba

Vďaka stále rýchlemu rozvoju môžeme využívať aj médiá na množstvo dobrých skutkov – v službe iným a tiež Pánovi. Aj vďaka týmto naším spoločným prosbám a načúvaniu Božiemu slovu v Svätom Písme – môžeme byť v službách. Totiž, Slovo Božie by nás malo viesť k službe… aby sme konali dobré skutky. Aj modlitbou môžeme poslúžiť, a preto, prosíme o modlitby:

  • za Danielu, aby pokojne zvládla čas pred operáciou;
  • o dary Svätého Ducha pred rozhodnutím;
  • za zotavenie Jána po operačnom zákroku;
  • za zosnulého Františka, človeka, ktorého mali radi a za jeho blízku smútiacu rodinu;
  • za pokoj vo svete a za vplyvných ľudí, aby konali v prospech celkového dobra a nie proti dobru iných.

Pavol vo veľmi bohatom liste považuje službu za jeden z DAROV Ducha: „6 Máme rozličné dary podľa milosti, ktorú sme dostali: či už dar prorokovať v súlade s vierou, 7 alebo dar slúžiť v službe, alebo učiť pri vyučovaní, 8 či povzbudzovať pri povzbudzovaní. Kto teda dáva, nech dáva nezištne, kto je predstavený, nech je starostlivý, kto preukazuje milosrdenstvo, nech to robí radostne.“ (Rim 12,6-18)