Dotyk tolerancie

Tolerancia sa môže prejaviť rôzne. Závisí od toho, čo tolerujeme a možno tiež od toho, komu to tolerujeme. Ale tolerancia závisí aj od nás. Obyčajne, ak máme niekoho radi, máme väčšiu toleranciu voči nemu. V opačnom prípade, ak nemám pozitívny vzťah k druhému, aj naša tolerancia má nízku hodnotu. Každý človek je citlivý na toleranciu. I keď tolerancia je ďaleko od kresťanskej lásky, predsa len, ak sme vľúdne tolerantní, to sa ľudí dotkne, a to pozitívne. Len pár úmyslov na dnes:

  • za zotavenie Jána po operačnom zákroku;
  • za prvoprijímajúce deti;
  • za ducha odpustenia v rozhádanom spoločenstve;
  • za zosnulého Ľubomíra (+ 58), o Pánovu potechu a pomoc pre smútiacu manželku Katarínu i za celú rodinu;
  • za pokoj vo svete a za šíriteľov pokoja.

Pavlove slová netreba komentovať, iba pokojne čítať „1 Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal. 2 A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol. 3 A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo. 4 Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, 5 nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, 6 neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. 7 Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. 8 Láska nikdy nezanikne.“ (1Kor 13,1-8)