Z prenasledovateľa prenasledovaný

Skutky apoštolov v 9. kapitole opisujú Pavlovo obrátenie a jeho následné ohlasovanie Ježišovho mena. Grécki hovoriaci židia ho za to prenasledovali, všade tam, kde im začal hlásať Ježiša. V týchto časoch je na svete pre vieru prenasledovaných 365 miliónov kresťanov. Hovoril som so sestrami Matky Terezy v Jeruzaleme o ich troch sestrách, ktoré sú v Gaze, uzatvorené a v ťažkých životných podmienkach. Prosili o modlitbu aj za ne. Ak môžete, prosíme, nezabudnite aj na nasledujúce modlitby:

  • za Emíliu, ktorá bojuje s vážnou chorobou, aby mala dostatok síl zvládnuť všetko v pokoji a odovzdanosti do rúk Pána, prosí Alžbeta;
  • za 13 seminaristov, ktorí prijali službu (ministérium) akolytátu, aby rástli v opravdivom rozhodnutí nasledovať Ježiša nášho Pána;
  • za silu ducha a pokoj srdca pre Ľubomíra a Katarínu;
  • za vytrvalosť v dobrom a za upevnenie krehkého zdravia pre Mirku;
  • za dary ducha pri rozhodovaní;
  • za vzbudenie túžby po Pánovi pre prvoprijímajúce deti;
  • za ducha odpustenia a pochopenia pre rozhádané spoločenstvo;
  • za posilu pre prenasledovaných kresťanov;
  • za pokoj vo svete, medzi národmi i v národoch;
  • lekárka Zuzana ďakuje za modlitbovú podporu, hoci liečba ešte nie je na konci.

V DAMASKU po obrátení: 22 Šavol bol čoraz silnejší a miatol Židov, čo bývali v Damasku, lebo dokazoval, že toto je Mesiáš. 23 Keď uplynulo viac dní, Židia sa uzniesli, že ho zabijú. 24 Ale Šavol sa o ich úkladoch dozvedel. Vo dne i v noci strážili brány, aby ho mohli zabiť. 25 No jeho učeníci ho v noci vzali a v koši ho spustili cez hradby… 28 A žil s nimi v JERUZALEME a smelo si počínal v Pánovom mene. 29 Rozprával a prel sa aj s helenistami a oni ho chceli zabiť. 30Keď sa to dozvedeli bratia, zaviedli ho do Cézarey a poslali do TARZU.“ (Sk 9,22-25. 28-29)