Sprevádzanie pri DC

Vyzdvihnutie Adama

Prosbu o modlitbu prosím pre tých, ktorých sprevádzam pri ďalších duchovných cvičeniach. Cleopas stojí a jestvuje iba preto, aby sa šírilo Božie slovo medzi ľudom. Prosím Vás teda o podporu aj v modlitbe na tento úmysel. Vďačný Blazej