V pohľade na Eliáša

Nech Vám letný čas prináša iba dobrú pohodu, spolu s ochranou archanjelov a s malými inšpiráciami prorokov. Život nám však prináša novoty nezávisle od našich voľných dní. Svedčia o tom viaceré prosby, ale aj poďakovania. Teda, už vopred s vďakou za Vaše modlitby, úmysly sú rôzne:

 • za uzdravenie brata Eugena z nepríjemnej choroby;
 • za známu Alexandry;
 • za Máriu, aby čo najpokojnejšie prijala všetky výsledky ohľadom tumoru a ak bude musieť podstúpiť dlhodobú liečbu, aby tá bola úspešná;
 • za ťažko chorého manžela Eliáša;
 • za mladistvého a drogovo-závislého synovca Eliáša;
 • za dcérku, ktorá má ťažkosti s hrubým črevom;
 • za mladých a komunitu saleziánov a saleziánok v Banskej Bystrici, aby sme dobre pripravili nasledujúci pastoračný rok;
 • za Hansa, aby v ťažkom zdravotnom stave bol trpezlivý;
 • za zosnulého Róbert, jeho osirelé deti i babku;
 • za zosnulého uja Klementa a za jeho blízku smútiacu rodinu;
 • za všetkých, čo sa modlili, aby valné zhromaždenie Cleopasa dobre dopadlo – PÁN vás vypočul.

20. júla je sviatok sv. Eliáša, proroka, ktorého tak dramatický životný štýl poznačil aj celé generácie tých, čo žijú život s Pánom. Kniha Sirachovcova takto o ňom píše: 10 O tebe je písané, že v ustanovenom čase máš krotiť rozhorčenosť Pána, obrátiť srdce otcovo k synovi a znovu zriadiť pokolenia Jakubove. 11 Blahoslavení, ktorí ťa videli a ktorých si vyznačil svojím priateľstvom. 12 Lebo my žijeme iba dotiaľ, kým nám (trvá) život, po smrti však nebudeme mať také (slávne) meno.“ (Sir 48,10-12).