Jeruzalemské výročie

Kupole Baziliky Svätého hrobu

15. júla je v Jeruzalemskej cirkvi veľký deň. Slávi sa výročie posviacky Baziliky Svätého hrobu, ktorá spája miesta Ježišovu Kalváriu a Svätý hrob – miesto zmŕtvychvstania nášho Pána, Ježiša. Bazilika Svätého hrobu má azda najzaujímavejšiu históriu zo svetových posvätných kultových miest. Aj do nej sú prinášané úmysly priateľov Cleopasa. Opäť okrem poďakovaní máme viacero prosieb:

 • za mamku Anka v jej jeseni života;
 • za uja Klementa, v ťažkej chorobe a v odlúčení na novom mieste;
 • za rodiny, aby vytrvali v raste v kresťanskom spoločenstve;
 • za vytrvalosť a dôslednom v dobrom pri príprave stretnutia T22;
 • za vzťahy v rodinách, aby v nich vládol duch vzájomného porozumenia a odpúšťania;
 • za opravdivý život s kresťanskými hodnotami bez vonkajších „pozlátok“;
 • za ukončenie vojny na Ukrajine a za dobrých ľudí, ktorí pomáhajú núdznym;
 • poďakovanie za Vašu podporu – svokra zvláda ťažkú chorobu veľmi pokojne;
 • ďakuje Daniela za mocnú modlitbovú podporu;
 • ďakujú za to, že sa modlíte za skautov na letných táboroch;
 • za pružný a hladký priebeh valného zhromaždenia oz Cleopas (o týždeň).
 • Dodatok: ako práve posielam správu – tak ujo Klement je už u PÁNA. Kiež nájde otvorenú náruč o OTCA.

No a na záver úmysly môžem vložiť aj do slov z Juditinej modltiby: 11 Lebo tvoja sila nie je v množstve, ani tvoja vláda sa nezakladá na silákoch. Ty si Boh ponížených, pomoc maličkých, zástanca slabých, ochranca opustených, spasiteľ zúfalých. 12 Áno, áno, Bože môjho otca a Bože Izraelovho dedičstva, Panovník neba i zeme, Stvoriteľ vôd, Kráľ všetkého svojho stvorenstva, vypočuj moju modlitbu!“ (Jdt 9,11-12)

Viac k Bazilike Svätého hrobu – tu.