Cleopastojan – poďakovanie za dar

Pred časom sme Vám písali o Cleopastojane (viac o ňom tu). Udrží mobil, i tablet, či knižku, či ikonku. Radi ho vyexpedujeme ako poďakovanie za Vašu podporu či za Váš dar pre Cleopasa. Pavlov motív, ktorý nosí stojan, „Neste si navzájom bremená“ je stále živí a účinný. Nie iba kvôli tejto solidarite sú Pavlove slová na našom Cleostojane na mobil. Ale najmä kvôli tomu, že touto solidaritou sa podľa Pavla „naplní[te] Kristov zákon“ (Gal 6,2).

Snímka Vám predstaví Cleopastojan v rôznych farbách i možnostiach. Neváhajte napísať hoc iba adresu a pošleme Vám ho vo farbe, ktorá sa Vám zapáči.

Dnes na záver zo slov Pavla o láske:

3 A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo. 4 Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, 5 nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, 6 neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. 7 Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. 8 Láska nikdy nezanikne.“ (1 Kor 13,3-8)