Na začiatku leta

Na začiatku leta a na vigíliu sv. Cyrila a Metoda máme sedem prosieb. Opäť prišli všetky s dôverou v modlitbovú pomoc priateľov Cleopasa. Nuž, podporme modlitbou tieto osoby a ich životné chvíle:

  • za 48 ročnú Lenku, ktorá sa lieči na akútnu leukémiu;
  • za krstnú, ktorá podstupuje operáciu srdca;
  • Daniela prosí za školu, za dobré vzájomné vzťahy, za pokoj, rozvahu a vzájomnú úctu, za múdre rozhodnutia.
  • Prišla prosba aj za zdravie otca kardinála Jozefa Tomku.
  • Za zubára Miloša, ktorý prekonal ťažkú operáciu, mal pozitívny nález. O uzdravenie pre neho a silu a pokoj pre manželku a dcérku.
  • O požehnanie a dary ducha pre účastníkov duchovných cvičení.
  • Za skautské tábory v čase 7. – 20. 7. a ich zdarný priebeh pod Božou ochranou.

Jedna zaujímavosť, ak ste si ju nevšimli. Na našej webstránke je jednoduchý odkaz na púť „Pohľadom do Svätej zeme“ – áno, iba pohľadom, trojrozmerne a s hudbou. J Ale môže Vám spríjemniť pár letných chvíľ a oživiť Božie slovo, aj posolstvo anjela po zmŕtvychvstaní: „Ale choďte a povedzte jeho učeníkom a Petrovi: »Ide pred vami do Galiley. Tam ho uvidíte, ako vám povedal.«“ (Mk 16,7) Ako si iste všimnete, to virtuálne putovanie neurobili Slováci. Preklikaním si predsa len priblížite niektoré sväté miesta.

Všimli ste si, že sme práve v strede roka, v 27. týždni, ako to píše Evanjelidiári 2022?