Havária, kríza a jediné PRAVIDLO

Život je pestrofarebný. A hneď viete, že sa nemyslí na farby, ale na nespočítateľné udalosti v príbehu každého jedného z nás, ktoré sú tak odlišné. Aj dnešné prosby to dosvedčujú svojou variabilitou. Spája ich však rovnaká naliehavosť.

  • Vladimír prosí za úspešné dokončenie stavby modlitebného miesta so sochou panny Márie,
  • rovnako prosí aj za radostný a pokojný priebeh letných saleziánskych táborov a podujatí;
  • iná prosba je za manželov v kríze, aby počítali s Pánom vo svojom vzťahu.
  • Ďašia prosba je za dcéru, ktoré po ťažkej havárii prežila zázrakom. Aktuálne (1.7.) na „jiske“, po operácii, pozašívaná, ubolená, poudieraná, s krvácaním v lebke a s rozštiepenými rebrami, ale, ako píšu jej rodičia „živá“. veria, že „celé nebo stálo pri nej“.
  • A ostatná prosba je za prispievateľov a tvorcov nového čísla časopisu Studia Biblica Slovaca. Vyšlo v júni. A možno viete, možno nie, no Cleopas podporuje aj tento dlhodobý a pravidelný projekt (www.biblica.sk).

Pavol Apoštol v záverečnej stati Listu Galaťanom píše slová, ktorými predkladá nám jediné pravidlo – byť novým stvoreným v Kristovi. Nuž nech jeho slová sa dostanú hlboko do našich sŕdc. 14 Ale ja sa nechcem chváliť ničím iným, iba krížom nášho Pána Ježiša Krista, cez ktorý je svet ukrižovaný pre mňa a ja pre svet. 15 Lebo ani obriezka nie je nič, ani neobriezka, ale nové stvorenie. 16 A nad všetkými, čo sa budú riadiť týmto PRAVIDLOM, pokoj a milosrdenstvo, aj nad Božím Izraelom.“ (Gal 6,14-16)