Duch vanie

Na ilustračnom obrázku sú slová z Knihy kazateľ o tom, ako slnko vychádza a zapadá, ako vietor veje kam chce, všetko plynie… (Kaz 1) Tak ako v našich životoch nezastaviteľne bežia dni. Je na nás, urobiť z nich krásny život. Aj tým, že môžeme podporiť iných modlitbou. Prosili o tieto úmysly:

  • – za priateľku Kataríny,
  • – za smútiacu rodinu a zosnulých krstných rodičov Máriu a Jozefa,
  • – za Borisa a jeho zdravie,
  • – za Lukáša v jeho chorobe a za to, aby súvisiace problémy premenil PÁN na dobro,
  • – za Bohuša, ktorému diagnostikovali leukémiu a má veľké bolesti,
  • – za zdravie dcérky Lucie,
  • – o ochranu a zdravie Martina, jeho manželky a ich milovaných detí,
  • – za dar rehoľného povolania tým, ktorí žijú ignaciánsku charizmu. 

V Mojžišovej modlitbe silno rezonuje jeho príhovor za iných, za tých, ktorí prosia pokorne a v prospech dobra. Všetci, ktorí prosia o modlitba, dúfajú v pomoc. Je na nás, pomôcť. Jednoducho, príhovorom u Božej dobroty, hoc aj Mojžišovými slovami:

12 A tak nás nauč rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca. 13 Obráť sa k nám, Pane; dokedy budeš meškať? Zľutuj sa nad svojimi služobníkmi. 14 Hneď zrána nás naplň svojou milosťou a budeme jasať a radovať sa po všetky dni života. 15 Rozveseľ nás za dni, keď si nás ponížil, za roky, keď sme okusovali nešťastie. 16 Nech sa tvoje dielo zjaví tvojim služobníkom a ich deťom tvoja nádhera. 17 Nech je nad nami dobrotivosť Pána, nášho Boha; upevňuj dielo našich rúk, dielo našich rúk upevňuj!“ (Ž 90,12-17).