Podpora v chorobe

Prosby, o ktoré žiadajú svedčia o tom, že niektorých sužuje choroba, iných úmrtie blízkych. „Nezaujímavá“ dlažba na ilustračnom obrázku (ktorá striedavo mení farby) vedie do vnútra kaplnky Svätého hrobu, na miesto Pánovho zmŕtvychvstania. Podporme jednoduchou, možno zdanlivo nezaujímavou modlitbou tých, čo nás o to prosia. Náš Pán života vypočúva volajúcich k nemu:

  • za Hansa, ktorého si Pán povolal k sebe a za jeho blízkych,
  • za brata Ladislava, ktorého na začiatku vážnej liečby, postihol včera ťažký infarkt a je v umelom spánku; aj za jeho rodičov a rodinu,
  • za Ľubomíra, ktorý začína ďalšiu vážnu liečbu,
  • za pani Jitku a dieťa, ktoré trpí nevyliečiteľnou chorobou,
  • za 6-mesačného Natanaela, ktorý ide na operáciu,
  • za pani Zuzanu a jej rodinu, ktorých tiež sužuje aktuálne choroba,
  • za táborníkov na tábore Magdalénky a vedenie Božím duchom,
  • o pokoj medzi národmi a za ukončenie vojnových konfliktov.

V lete, keď máme možnosť oddychu nezabúdame ani na tých, ktorým sa oddych zmenil na únavu, bolesť či smútok, a ktorí potrebujú duchovnú podporu.

Zo Žalmu 44: „Veď naša duša je pokorená až do prachu, naše telo je pritlačené k zemi. Vstaň, Pane, pomôž nám a vykúp nás, veď si milosrdný.“