Scenáre či skutočnosť

Každodenne počúvame informácie o rôznych scenároch, ako sa vyvíja situácia na domácej, či zahraničnej scéne. My, ako ľudia, stvorení, vykúpení a obdarení Kristovou slobodou však chcem pevnejšie žiť podľa skutočnosti Božieho kráľovstva. V ňom nie sú žiadne neisté scenáre, ale radostný a zodpovedný postoj k našim sestrám a bratom, čo sú okolo nás. V tejto jednote predkladáme prosby aj poďakovania:

 • za prehĺbenie a oživenie duchovného života s Bohom pre saleziánsku komunitu v Banskej Bystrici,
 • za mamku Magdalénu, ktorá leží v nemocnici so zápalom pľúc a slabým srdcom,
 • za sestru, za brata i za jeho manželku, chorí sú všetci,
 • za zosnulého otca kardinála Jozefa a za sestry Júliu a Pavlu, ktoré sa o neho starali,
 • za mladé rodiny, v ktorých vzťah sa zmenil na strach,
 • o Božiu pomoc, silu a za uzdravenie sestry Janky,
 • za brata Ladislava, ktorého čaká bezprostredne ďalšia ťažká operácia,
 • za uzdravenie pani Andrey, ktorá podstupujú ťažkú onkologickú liečbu.
 • Katarína ďakuje všetkým za modlitbovú podporu,
 • podobne aj pani Zuzana
 • a podobne aj účastníčky tábora Magadaléniek ďakujú za modlitbovú podporu.

Nehynúce Pavlove slová v jeho listoch majú stále platnosť a nesmiernu inšpiráciu. Napríklad z Listu Filipanom „27 Len žite tak, aby to zodpovedalo Kristovmu evanjeliu, aby som – či už prídem a uvidím vás, alebo budem vzdialený – počul o vás, že pevne stojíte v jednom Duchu a svorne bojujete za vieru evanjelia 28 a v ničom sa nedáte zastrašiť protivníkmi, čo je pre nich znamením zatratenia, ale pre vás spásy, a to od Boha. 29 Veď vy ste dostali milosť nielen v Krista veriť, ale aj trpieť pre neho 30 tým, že vediete ten istý zápas, ktorý ste videli na mne a teraz o mne počúvate.“ (Fil 1,27-30) Prečo by tieto slová a ich pravda nás nemohli motivovať viac ako rôzne trápne neisté scenáre, čo počúvame dnes, a o pár ich nahradia iné, podobne pofidérne? Zvesť o Kráľovstve učí pravdivému pohľadu a najmä láske k našim blížnym.