Augustové prosby

Ešte za horúceho leta viacerí sa tešia oddychu. Vďaka Bohu. Iní pracujú ako včeličky, čo znášajú med. A mnohí iní podobne kráčajú dennodenne radostne i s bolesťami. Pozrite, o čo niektorí prosia, kým iní zasa ďakujú za minulú podporu. Iba chcem dodať, že podľa Vašich správ, niektorí to majú veľmi ťažké, i keď to v týchto úmysloch nemožno vyjadriť.

 • Roman prosí za dobrý zdar operácie svojho otca Františka, za zdravie svokry Anny a o požehnanie pre svoju rodinu;
 • Mária prosí za uzdravenie Lukáša, ktorý má krvácanie do mozgu a za jeho maminku;
 • prosme aj za Danielu;
 • za šťastnú cestu Pavla, jeho sestry a za požehnané dni s uložením ostatkov Hansa, ktorého si Pán povolal k sebe;
 • za komunitu blaholsvaenstiev a za účastníkov duchovných cvičeniach v Kroměříži (14.-20. 8.);
 • za spoločenstvo ľudí s postihnutím na ich duchovnej obnove v Žiline (21.-22. 8.);
 • za veľmi chorú sr. Alžbetu;
 • za nedávno zosnulého Jozefa Toráča, ktorý bol veľmi dobrý človek a za jeho blízkych, ktorí sa s tým musia vysporiadať;
 • za pani Eleonóru, ktorá podstupuje onkologickú liečbu;
 • za zamestnancov a za ťažkú situáciu s Hospicom sv. Alžbety v Brne;
 • Babka aj rodičia ďakujú – operácia 6-ročného Natanaela dopadla dobre a
 • Katarína s rodinou ďakujú za modlitby za ťažké operácie brata Ladislava, je v dobrom stave.

Modliaci sa žalmista sa obracia na Záchrancu a ten s ním vedie dialóg. Aspoň pár slov nám odkryje žalmistovu dôveru, s ktorou sa i my chceme stotožniť: „6 Bože, vznes sa nad nebesia a tvoja sláva nech je nad celou zemou. 7 Zachráň svojich najmilších; pomôž svojou pravicou a vyslyš ma. 8 Vo svojej svätyni Boh povedal: „S radosťou rozdelím Sichem a rozmeriam sukotské údolie. 9 Môj je Galaád a môj je Manasses; Efraim je prilba mojej hlavy a Júda moje žezlo vladárske. …“ [Bože] 13 Ty nám pomôž dostať sa z útlaku, pretože ľudská pomoc nestačí.“ (Ž 108,6-9.13)