Za mamy

Namiesto zvyčajného úvodu len pár slov. Každý, kto prosí o modlitby, odovzdáva sa s dôverou do našej modlitbovej pomoci. Tento týždeň je to za týchto konkrétnych ľudí:

  • za Hanu, ktorá sa po havárii, za pomoci dobrých prítomných a potom operujúceho lekára dobre zotavuje; ďakuje Bohu za zázrak, že sa druhýkrát narodila. Tiež prosí za jej vnučku Valentínku, ktorá sa narodila v ten istý deň;
  • za zdravie malého Matea;
  • o Pánovu pomoc pre Elizabeth;
  • za bratranca Waltera po ťažkom páde;
  • za kostolníka p. Mariána, ktorý bojuje s rakovinou pankreasu;
  • za Lionela;
  • za naše mamy i za sestry i za dcéry;
  • za požehnanie duchovných cvičení v Prešove na budúci týždeň a ich účastníkov, saleziánskych kňazov;
  • za Nelli, ktorá musí akútne podstúpiť operáciu, kvôli vážnym nálezom; za jej zdravie a posilu;
  • o pokoj medzi národmi a za ukončenia násilia a vojen.

Premena púšte je peknou ilustráciou o sile Pánovho vstupu do života umoreného ľudu. „1 Teš sa, pláň a pustatina, plesaj, púšť, a rozkvitni sťa jesienka! 2 Prekvitať bude a plesať, áno, zaplesá, zajasá, bude jej daný skvost Libanonu, nádhera Karmelu a Sárona. Oni uvidia Pánovu slávu, velebu nášho Boha. 3 Upevňujte ruky sklesnuté, posilňujte podlomené kolená! 4 Povedzte malomyseľným: „Vzchopte sa, nebojte sa, hľa, váš Boh! … sám príde a spasí vás.““ (Iz 35,1-4)