Modliť sa ešte či byť vytrvalí?

Možno si spomínate, že Cleopas 24.2.2022 zverejnil prosbu o pokoj a za sužovaných na Ukrajine (TU). Ani dnes sa priatelia Cleopasa neprestanú modliť okrem iného, aj za pokoj medzi národmi. Kresťania totiž sú tí, ktorí sa za zlo odplácajú iba dobrom. Avšak naše modlitby nie sú zúfalou bezmocnou reakciou, ale prejavom vedomej dôvery, že Pán stále bdie nad nami a je s nami trpezlivý. Prvé marcové prosby sú tieto:

  • za zosnulého spolubrata kňaza Jána a o posilu pre smútiacu rodinu;
  • za zosnulú sr. Patriku a za jej komunitu;
  • za Jána a jeho zdravie;
  • za lekára Miroslava, onkologického pacienta, aby sa mu stabilizoval zdravotný stav a mohol sa vrátiť k svojim pacientom;
  • za prípravu valného zhromaždenia oz Cleopas;
  • za pokoj medzi národmi, za múdrych a odvážnych vodcov, ktorí budú konať v prospech ochrany slabých, utláčaných a terorizovaných ľudí;
  • pani Božena ďakuje priateľom Cleopasa za modlitby za jej zdravie.

Ešte jednu opakovanú prosbu zo strany Cleopasa Vám predkladáme: Úctivo Vás prosíme o Vaše 2 % z dane. Viac k tejto téme je TU. Dozviete ste i to, ako ste dvomi percentami (z roku 2022) podporili občianske združenie Cleopas v roku 2023.

Pavol povzbudzuje Rimanov: …11 v horlivosti neochabujte, buďte vrúcneho ducha, slúžte Pánovi. 12 V nádeji sa radujte, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí. 13 Majte účasť na potrebách svätých, buďte pohostinní. 14 Žehnajte tých, čo vás prenasledujú – žehnajte a nepreklínajte!“ (12,10-14)