Tvoje slovo lieči

Pavol apoštol vyjadril silnú túžbu poznať moc Pánovho zmŕtvychvstania (dynamis tés anastáseos; Fil 3,10). Kiež by naše prosby sa neustále spoliehali na moc zmŕtvychvstania nášho Pána. Ona zmenila smrť na život. Preto je v moci nášho Pána, Ježiša, urobiť akúkoľvek zmenu k životu a k uzdraveniu. Prvé dve správy dosvedčujú uzdravujúcu moc Ježiša a príbuzní všetkým ďakujú úprimne za modlitby. Ostatné správu sú prosby, s dôverou vo Vašu podporu:

  • malému Samkovi, za ktorého sme sa modlili, sa polepšilo, a tak jeho rodina ďakuje za modlitbovú podporu,
  • birmovanec Timotej po ťažkom páde sa zotavuje, nepreukázali sa žiadne vnútorné zranenia, tie vonkajšie sa hoja,
  • za Rogéria a jeho misiu v Jeruzaleme,
  • za sestry Congregatio Jesu na Ukrajine, aby v neutíchajúcom vojnovom napätí mali srdcia naplnené nádejou a napriek ubúdajúcim silám pomáhajúce ruky,
  • za Pavla V., ktorý má v metastázy v kostiach,
  • za zdravie Františka.

Slovo modlitby z Knihy múdrosti, 16,10-12: „10 Tvojich synov však neprevládli ani zuby jedovatých hadov, lebo tvoja milosrdnosť proti tomu povstala a priniesla im vyzdravenie. 11 Boli totiž uhryznutí (iba) preto, aby pamätali tvoje slová, skoro však boli zas uzdravovaní, aby nezabudli celkom na tvoje ustanovenia, a tak neprišli o tvoje dobrodenia. 12 Lebo ani zelina, ani náplasť ich nevyliečili, ale tvoje slovo, Pane, ktoré lieči všetko.“