Milujúce mamky a iné prosby

Druhá októbrová nádielka šiestich prosieb spomína často mamky. Ony sú nositeľkami života a odkrývajú nezištnú lásku.

  • Dcéra prosí o zdravie pre mamku Editu, ktorá dostala embóliu.
  • Mamka Lucia, za ktorú sme sa modlili, zomrela na deň sv. Faustíny (5.10.). Predložme spoločne Božiemu milosrdenstvu aj dve dietky, ktorá zanechala. A možno ich mamka vyprosí aj iným mamkám posilu v láske k svojim rodinkám.
  • Posilu potrebujú aj manželia Matej a Paula s deťmi. Pre vzájomnú lásku, radosť a vieru v ich manželstve.
  • Zodpovedná osoba vo formácii iných prosí o pomoc pre osoby, ktoré jej boli zverené.
  • Prosba za zdravie ťažko chorej Hildy prišla z Rakúska.
  • Otec a manžel Martin, po niekoľkodňovom krvácaní je aktuálne (14.10.2021) urgentne operovaný, vo vážnom stave. Rodina veľmi prosí o modlitby.

Mária v neľahkej chvíli v počiatkoch svojho materstva sa oprela o Pána, ktorý „ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených.“ (Lk 1,51-52) Nuž kiež naše milujúce mamky inšpirujú aj iných svojou nádejou v dobrú budúcnosť.