Povzbudzujúce poďakovanie

Tretí októbrový týždeň priniesol päť správ, jedna z nich je potešujúce poďakovanie. Najprv však prosby:

  • Prvá prosba je za uzdravovanie vzťahov tých ľudí, čo boli urazení, zranení, zneužití, znenávidení.
  • Júlia prosí o modlitbové zázemie počas jej duchovných cvičení.
  • Prosíme ďalej sa zhoršujúci sa stav Hansa.
  • Modlitbu za ťažko chorú Darinku, ktorú si Pán povolal k sebe 15.10., môžeme nasmerovať na Otca, aby u neho našla svoje miesto.
  • Piata správa nech podnieti nás k vytrvalosti v modlitbovej podpore. Prišla s opakovaným poďakovaním všetkým priateľom, Vám, za modlitbu za malinkú Esterku. Maminkine slová, tak ako ich napísala svojej sestre a tá mne: „Našej drahej Estherke sa jedna diera zatvorila sama a tá druhá sa zmenšila na 4mm. Kardiológ bol nadšený a je v úžase, že čokoľvek robíme, je to super. Bol zaskočený, až vyľakaný, že Estherka zvládla Covid bez problémov. Mame prísť o 10 týždňov. To je jeho postoj: ak by sa diera „zázračne“ zmenšila na 2 mm (alebo menej), potom by Etsherka nešla na žiadnu operáciu (on si totiž myslí, že najlepšie je nemať žiadne prístroje v srdci). Ak by diera bola stále 4 mm ako teraz a srdce by reagovalo tak, že sa stále potí, tak potom by bola potrebná operácia, ale cez nohu. Pomáhaj nám aj naďalej stormovať Nebo modlitbami. Ďakujeme!!!“

Ja som si pýtal dovolenie dať Esterkinu fotku k tejto správe. Verím, že to pochopíte ako kresťania, ktorí sa modlia jedni za druhých a že Vám to nebude vadiť. Myslím, že Estherka by asi aj každému z Vás povedala ďakujem, tak ako aj jej mamka. Alebo ako nám to zanechal žalmista:

„Pán je moja pomoc a môj ochranca. V neho dúfalo moje srdce a prišla mi pomoc; zaplesalo moje srdce a za to mu spevom ďakujem.“ (Ž 28,7)