Jesenné tiché prosby

Na jeseň sa tempo dní spomaľuje. Pohľady na prírodu upokojujú. Iba niekoľko prosieb predkladáme výslovne. Nevyslovených je neúrekom. Kiežby Matka Božia podporila aj štvrtú októbrovú nádielku našich tichých prosieb:

  • za novomanželom Pavla a Anežku,
  • za Katarínu, ktorá zasiahnutá Covidom leží na JIS a doma má malú 6-ročnú dcérku Ninku,
  • za dobrú a ochotnú 89 r. Izidoru, ktorú si Pán k sebe povolal 17.10. (prostredníctvom choroby Covid 19), ktorá bola niekdajšou primárkou infekčného oddelenia.
  • za tých, čo bez „veľkých rečí“ a robia veľké veci nebadane aj bez médií.
  • za tých, čo sú chorí a unavení.

Ježišove slová dobre padnú pre mnohých: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu.“ (Matúš 11,28-29)