Vlny

Slovo vlna sa už vyše roka často používa. Netreba vysvetľovať prečo. Aj niekoľko prosieb, čo ktoré prišli, môžeme nazvať prvou novembrovou vlnou prosieb:

  • Za zosnulú Ľubicu, ktorá bude veľmi chýbať svojmu manželovi, deťom a vnúčatám, a ktorá bola tiež spojená s Cleopasom.
  • Za Luciu, ktorá s manželom a 5 synmi žijú v Antverpách. Aktuálne zápasia so známym vírusom.
  • Prosme za zdravotnícky personál, ktorý je vyčerpaný a súčasne stále viac potrebný.
  • Za sr. Lucillu a jej poslanie.
  • Piata prosba je za seminaristov z troch diecéz v nitrianskom seminári a za ich zodpovedný prístup k príprave na kňazstvo.

Modlitbovú vlnu nech posilní Žalm 107. V ňom obraz morských vĺn ilustruje záchranný Boží počin, keď k nemu volajú tí, čo sú v úzkostiach: 28 V súžení volali k Pánovi a on ich vyslobodil z úzkostí. 29 Búrku premenil na vánok a morské vlny umĺkli. 30 Tešili sa, že vlny utíchli, a priviedol ich do prístavu, za ktorým túžili.“ (Ž 107,28-30).