Boží tkáč

Tapiséria, pripomína život

Čím viac informácií máme, tým menej uvažujeme. Postráda sa dôkladný a osobný rozhovor s hlavným informačným zdrojom – áno, s Ním. Spoločnosť hluchne, hluchneme. Tento dojem je dennodenne vypuklejší. Tým viac, čím viac sa hovorí. Priatelia Cleopasa mi napísali niekoľko prosieb, aj s prosbou o diskrétnosť.

  • Jedna prosba je za manželov, ktorí roky čakajú na dieťatko. Radi by ho prijali.
  • Druhá zasa za ocka a manžela Pavla, ktorý je chorý; tiež za manželku Luciu i ich dietky, a za jej mamu Zuzanu.
  • Tretia prosba je o posilnenie viery a dôvery, aby sme ako kresťania vzrastali v dôslednosti, ohľaduplnosti a v láske.

V dobe tuctového opakovania chimérických myšlienok a slov, je vhodné pripomínať, že Božie slovo trvá naveky. Jeho stvorením jestvujeme, nie iba od narodenia… V to my veríme. Posilnime sa v tejto viere slovami žalmistu, trochu poeticky a pravdivo. Žalmista chápal, akú nádhernú živú tkaninu utvoril Boh z každého jedného z nás. On je Boží Tkáč a jemu patríme: „13 Veď ty si stvoril moje útroby, utkal si ma v živote mojej matky. 14 Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne; všetky tvoje diela sú hodny obdivu a ja to veľmi dobre viem.