Hodnoty a prosby

jesenné zahmlenie

Správy od priateľov Cleopasa svedčia o tom, že spoločná modlitba pomáha a azda nás pretvára. Vždy je povzbudivé čítať ďakovné i prosebné správy. Oba typy sú aj v nasledujúcich siedmich prosbách:

  • za rodinu zosnulej Kataríny (32), ktorú si Pán povolal a zanechala svojho manžela s ich dcérkou Ninou (6);
  • za Majkinho manžela Ladislava, ktorý je po operácii; o jeho zdarnú rehabilitáciu;
  • za Veroniku, mamku piatich malých detí, ktorá má vážne zdravotné ťažkosti, aby ich odborníci správne diagnostikovali a nasadili liečbu;
  • za vďačnú Luciu, za ktorej rodinu sme sa modlili a ona píše slová vďaky, že sa im polepšilo;
  • za melého Jurka, ktorý dostal Covid-19.
  • za onkologicky chorú Katarínu, ktorá je aktuálne vo vážnom stave.
  • a na záver prosbu za tých, čo mlčky znášajú neprijatie a pohŕdanie od iných.

V pohľade na dianie okolo nás zostaňme vytrvalí v dobrom a v podpore pre tých čo prosia o pomoc. Nestrácajme zo zreteľa a z nášho rozhodnutia žiť pre hodnoty Božieho kráľovstva. Ježiš neraz ich vysvetľoval na kontraste s hodnotami sveta. V Lk 12,29-32 je časť z jeho náuky – pre nás: „29 Ani vy sa nezháňajte, čo budete jesť alebo čo budete piť, a nebuďte ustarostení! 30 Veď toto všetko zháňajú ľudia tohto sveta. Váš Otec predsa vie, že toto potrebujete. 31 Ale hľadajte jeho kráľovstvo a toto dostanete navyše. 32 Neboj sa, maličké stádo, lebo vášmu Otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo.