Ako učeníci kráľovstva

Mária s Ježiškom (Fra Angelico)

Udriem pastiera a stádo sa rozpŕchne. Niektoré údery v súčasnej spoločnosti a v Cirkvi sú cielené. Ako učeníci Kristovho kráľovstva, nepotrebujeme „bojovať“, lebo našou najlepšou reakciou na akúkoľvek pliagu boli, sú a stále zostávajú skutky lásky. Teraz spoločne prosme:

  • za Tomáša, ktorý leží v H na pľúcnej ventilácii
  • za cestujúcich v týchto dňoch
  • za rodinku, ktorá ďakuje opakovane priateľom Cleopasa za modlitby, a ktorej slová znejú: „silu modlitby cítime a opätujeme pre ostatných“.

Čoskoro začne advent, nový liturgický rok C a kiežby nás v ňom sv. Lukáš starostlivo sprevádzal svojím evanjeliom. Lukáš nám zanechal jedinečný príklad modlitby Márie, Ježišovej matky: „Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich.“ (Lk 2,19)