Korenie života

Náš život má rôzne podoby. A u každého je to celkom iné. Občas ho okorenia trpké udalosti, ako napr. smrť blízkej osoby, občas ho osladia krásne zážitky. Inokedy život vonia nádejou, inokedy zasa akoby bol bez chuti. Avšak, väčšinou má v sebe toľko príchutí a vôní, koľko dokáže každý z nás vnímať. Otvorenosť ducha neraz umožňuje vidieť, vnímať a prežívať oveľa viac ako to, čo môže vytvoriť iba prvý, či druhý dojem. Súčasťou tejto rôznorodosti života sú aj potreby našich blízkych, ktorí nás prosia o pomoc. :

  • za animátorov v Salezku, aby zvládli maturity, nezabúdali sa modliť a žili radostne svoju vieru;
  • za trpezlivé zvládanie ťažkého zdravotného stavu mamky a za vytrvalosť v dobrom;
  • za zosnulého mladučkého Títusa, ktorý po predčasnom príchode na svet, v 24. týždni maminkinho tehotenstva, už aj opustil tento svet a to v tom istom mesiaci máji, v ktorom aj narodil; Pán si ho povolal k sebe;
  • tiež za zdravie Títusovho brata, dvojčaťa, Augustína, ktorý tiež bojuje o prežitie;
  • za záchranu mladého chlapca Dávida, ktorý v nemocnici „bojuje“ o život;
  • Zuzana po operácii ďakuje za modlitby, ktoré ju vraj niesli;
  • Za dcéru Máriu Lujzu, ktorej sa blíži termín pôrodu druhého dieťatka, aby Pán života stál pri oboch a celej ich rodine.

K tomuto iba slová Pavla Korinťanom o tom, aké efekt môže mať kresťanský život: „15 Lebo sme Kristovou ľúbeznou vôňou pre Boha uprostred tých, čo sú na ceste spásy, i tých, čo idú do záhuby. 16 Jedným vôňou smrti na smrť, druhým vôňou života pre život. Ale kto je na to súci? 17 Nie sme ako mnohí, čo falšujú Božie slovo, ale hovoríme úprimne ako z Boha a pred Bohom v Kristovi.“ (2 Kor 2,15-17)