Nádej nezapadá

Každý západ slnka pripomína aj budúci východ. Tento cyklus svedčí o trvácom živote. Tak ako jedni smútia, iní sa tešia novému životu, každého jedného postretá z času na čas skutočnosť bolesti a smútku, ale aj radosti a šťastia. Duch Boží však každého napĺňa nádejou, ktorá nezapadá. V tomto Duchu prosme:

  • aby Pán Ježiš dal Lukášovi takú túžbu, ktorú mu Lukáš dovolí naplniť;
  • za študentov, ktorí tento týždeň maturujú, osobitne za Janku 🙏;
  • za manželov, aby nový život, ktorý už maminka nosí v sebe, bol posilou a zdrojom rastúcej vzájomnej láskavej pomoci pre početnú rodinu, ktorú majú;
  • za upevnenie telesného zdravia švagra Juraja a za Boží vstup do jeho duchovného zdravia;
  • za zosnulého Antona a smútiacu rodinu;
  • za pútnikov z farnosti, aby ich Pán ochraňoval na cestách a vrátili sa obnovení v rozhodnutí konať dobré skutky z prijatia darov Duch Svätého;
  • za zdravie a Pánovu pomoc pre manželku Viktóriu, pri jej životnom jubileu 70 rokov života.

A slovo na záver povzbudenia od apoštola Pavla, ktoré adresoval najprv do Ríma: „Tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba; a sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi.“ (Rim 8,26)