Možno zastaviť katastrofu?

Znie zvláštne otázka v nadpise, však? Ale možno si ju klásť, keď človek uvažuje nad spoločenským dianím, politickými búrkami a prírodnými kalamitami, a pod. Zaiste, že ako veriaci máme odvážnu a istú pozitívnu odpoveď. Nech by sme mali pred sebou iba zrúcaniny, naše pohľady sú upreté na nebo. Nech by prišla akákoľvek katastrofa, vieme, že „tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré“ (Rim 8,28). A to i preto, že nech sa deje čokoľvek, Ježiš povzbudzuje vždy ku konaniu dobra a k dôvere v pevný rast Božieho kráľovstva. Veď do neho patríme a my ho i spoluvytvárame s naším Pánom Ježišom Kristom. Tvoríme ho spolupatričnosťou, a to napríklad aj modlitbami za iných:

  • za zosnulú mamku Martu, prosí dcéra;
  • za ocka Jenderla, ktorého si po ťažkých bolestiach napokon dobrotivý Otec vzal k sebe, prosí dcéra a priateľka;
  • o uzdravenie Kataríny a Karola, prosí Pána Ježiša Janka;
  • za mamu Barboru, ktorá má 6 detí a diagnostikovali jej vážnu chorobu;
  • za úspešnú operáciu Janky a jej skoré uzdravenie, prosí Hela;
  • za zdravie a silu pre Zuzanu, po náročnej druhej operácii;
  • za seminaristov a ich vyučujúcich, aby ich viedol Duch Svätý;
  • o požehnanie pre Ľudmilu F. a jej rodinu;
  • za Katarínu (+ 36), ktorú si Pán povolal k sebe po jej veľmi ťažkej životnej ceste; a tiež za jej rodičov, aby im bol Pán vzpruhou do ďalších rokov.

Časť zo Žalmu 46 nás povzbudzuje k neustálej dôvere v Pána, nech by sa dialo čokoľvek: 2 Boh je naše útočište a sila aj najistejšia pomoc v súžení. 3 Preto sa nebojíme, hoci by sa chvela zem a vrchy na dno morské padali. 4 Nech hučia vody mora a nech sa vzdúvajú a vrchy nech sa trasú pod jeho náporom. 5 Riečne ramená obveseľujú Božie mesto, posvätný stánok Najvyššieho. 6 Nezachveje sa, veď Boh je v jeho strede; už od úsvitu mu Boh pomáha. 7 Národy sa búria, klátia sa kráľovstvá; tu zaznie jeho hlas a zem sa roztápa. 8 S nami je Pán zástupov, naším útočišťom je Boh Jakubov. 9 Poďte a pozrite na diela Pánove, aké úžasné veci vykonal na zemi. Zo všetkých končín zeme odstraňuje vojny, 10 láme luky a drúzga oštepy a štíty v ohni spaľuje.“