Počas sviatkov Márie

Tri mariánske sviatky sa vpletajú do krásnych jesenných septembrových dní (aj na vrchu Prašivá [1675 mnm] sú dni pekné). Naproti tomu v mnohých častiach sveta ľudí trápia tak prírodné katastrofy, spoločenské prevraty, či vojenské národné tragédie. I na Slovensku sú rôzne rozsiahlejšie problémy, my chceme však prosiť za tie konkrétne, o ktoré nás iní prosia.

 • za zdravie a silu pre Zuzanu, po náročnej druhej operácii;
 • za Dominiku a silu nechať sa viesť Duchom Božím pri náročných rozhodnutiach;
 • za dievčatko Elizabeth, ktorá má nevyliečiteľný syndróm FINCA (diagnóza objavená v r. 2018);
 • za bratranca Františka, po ťažkej operácii;
 • za zdravie Jany;
 • za zdravie Karola e celej jeho rodiny;
 • za zosnulého o. Martina;
 • za Ľubicu a fraternitu Malých sestier Ježišových, ktoré majú generálnu kapitulu;
 • za všetkých zodpovedných za hodnotenie časopisu Studia Biblica Slovaca;
 • za Františka v jeho novej službe pre diecézu;
 • za Júliu, aby zvládla dôležité obdobie;
 • za všetkých zainteresovaných do prípravy súvisiace s biblickým víkendom, ktorý organizuje Cleopas v Dome Xaver 8. – 10. decembra 2023.

Matúš zachytil Ježišove slová, ktoré vyslovil, aby povzbudil k jednomyseľnej modlitbe. Pozoruhodné, že Ježiš zdôraznil zámeno „vám“: 19 A zasa vám hovorím: Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. 20 Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“(Mt 18,19-20).