Na koho myslia spravodliví

Advent nás vedie bližšie k nášmu Pánovi. Je to však aj obdobie, keď nákupná horúčka darčekov stúpa. Žiaľ, sú miesta, kde životná teplota klesá pod bor mrazu, kde ľudia mrznú a biedia. Nenechajme si narásť hrošiu kožu, ale v biednych a núdznych najrôznejšieho môžno ľahko rozpoznať Ježiša, ktorý prišiel vo veľkej chudobe. Neslobodno zabudnúť na bolesť iných. Hľa, prosme

  • za tisíce trpiacich aj kvôli vojne na Ukrajine,
  • za Janku a jej zložitú rodinnú situáciu, a tiež i za dobré zotavenie jej manžela Pavla, ktorý je po operácii. 

Ježiš nám zanechal v poslednom podobenstve v Matúšovom evanjeliu tieto slová: „37 Vtedy mu spravodliví povedia: »Pane, a kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť? 38 Kedy sme ťa videli ako pocestného a pritúlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? 39 Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe?« 40 Kráľ im odpovie: »Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.«“ (Mt 25,37-40)