Prosby pred radostnou nedeľou

Adventný čas plynie, škola života tiež a nové výzvy prekvapujú. Napriek virvaru nezabúdame, že je potrebné niesť „si navzájom bremená“:

  • za uzdravenie rozpadajúceho manželstva Andrey a Miloša, za pekné a morálne zdravé vzťahy ich detí;
  • za zdravie Márie;
  • za Anku, ktorá na ceste napredovania vo viere sa dostala do zložitej situácie a potrebuje nechať sa viesť Duchom Svätým;
  • opäť prosba za uja Ruda v kritickom stave;
  • za Hanku a jej zdravie;
  • za zdravie Jakubka a jeho rodinu;
  • za ukončenie násilia na Ukrajine, za tých, čo podporujú pokoj a pomáhajú vojnou zasiahnutým núdznym;
  • za cestujúcich a tých, čo sa vracajú na sviatky do rodín.

Slová Jakuba vľúdne pripomínajú „Buďte trpezliví až do Pánovho príchodu. Pozrite: aj roľník čaká na vzácnu úrodu zeme a trpezlivo čaká, kým nedostane včasný i neskorý dážď. Buďte aj vy trpezliví a posilnite si srdcia, lebo Pánov príchod sa približuje.“ (Jak 5,7-8)