Poslušný v Getsemani – slávnostná prezentácia

Zľava: J. Rogersová, T. Mejida, B. Nolan CM

Milí priatelia Cleopasa, pred radostnou 3. adventnou nedeľou nám prišla veľmi milá správa:

7. decembra 2022 Pápežská univerzita sv. Patrika v Maynooth (Írsko) slávnostne prezentovala publikáciu jej absolventa doktorandského štúdia, vdp. Timothy Mejidu, Obedient in Gethsemane. Narrative-critical reading of Mt 26:36-46 [Poslušný v Getsemani. Naratívno-kritická lektúra Mt 26,36-46]. Prezentáciu uviedla Dr. Jessie Rogers, moderátorka doktorskej tézy. Nasledovalo odborné zhodnotenie publikácie Dr. Brianom Nolanom CM, expertom na Matúšovo evanjelium.

Vedecká monografia vyšla už ako 6. zväzok edície Studia Biblica Slovaca – Supplementum, ktorú vydáva Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta v Bratislave v spojení s časopisom Studia Biblica Slovaca (viac tu). Publikácia vyšla aj vďaka Vašej duchovnej, pracovnej a značnej finančnej podpore o.z. Cleopasa. Preto sme vďační a kiež dobrotivý PÁN odmení každému mnohonásobne.

Timothy Mejida je rímskokatolícky kňaz z diecézy Idah v Nigérii. Často nás informoval o priebehu príprav a odkázal mi, že je veľmi vďačný skupine Cleopas, čo samozrejme aj vyjadril pri spomínanom slávnostnom prezentovaní. Vďačnosť vyjadril opakovane a vždy pripojil aj to, že sa modlí aj za priateľov Cleopasa.

Iba časť z jeho mailu z 9.12.2022, (22:42):

Dear Blazej,

Thank you very much for everything. The book launch was successful. My supervisor spoke. Brian Nolan the main speaker spoke. At the end I spoke briefly and gave vote of thanks remembering you and the Cleopas Group specially. I will send you some photos. May God bless you for everything you do.

I also wish to thank you very sincerely for sending me the one copy by Speed-post. It came a day before the launching while the initial 12 copies came on Thursday of last week. Just yesterday I got the remaining 18 copies by post, so I have received the complete 30 copies as you said. I am very grateful.

[…]

Kind regards, Timothy

Fotografická dokumentácia je tu.

Knihu je možné objednať vo Fakultnej knižnici RKCMBF UK v Bratislave (Kapitulská 15), alebo nám nechajte odkaz s adresou.