Koho čakať a čo nečakať

Ján Krstiteľ (detail z mozaiky, Badín)

Adventom, čakaním sa chystáme na príchod PÁNA Ježiša, na tento ročný a na ten druhý. Okrem aktívneho čakania na Ježišovo narodenie, človek často čaká, očakáva najrôznejšie veci… Sú viacerí, ktorí čakajú na uzdravenie, či na upokojenie alebo na posilu z hora. Pár prosieb i s vďakou prišlo opäť, nuž prosím o drobnú modlitbu na tieto úmysly.

  • za uja Ruda, ktorého zdravotný stav sa zhoršuje;
  • za mamku Zuzanu v ťažkom zdravotnom stave;
  • za uzdravenie ocina Miroslava, ktorému diagnostikovali vážne onkologické ochorenie;
  • za mamku Magdalénu a jej zdravotný stav;
  • o pokoj medzi národmi;
  • za dobrý priebeh operácie Hanky;
  • ďakujem v mene účastníkov adventného víkendu za každú jednu modlitbovú podporu;
  • opäť sú niektorí ďakovali za modlitby a popriali všetkým požehnaný adventný čas.

Ježiš nás vyzval, aby sme s dobrých skutkov neurobili výmenný obchod. Lebo Dobrý Boh vie všetko a nezabudne na nikoho: „Ale milujte svojich nepriateľov, dobre robte, požičiavajte a nič za to nečakajte! Tak bude vaša odmena veľká a budete synmi Najvyššieho, lebo on je dobrý aj k nevďačným a zlým.“ (Lk 6,35)

Ktorí by mali záujem nahliadnuť do obsahu a na pár fotiek minulého adventného víkendu s Bibliou o nádeji, kliknite si TU.