Malá brána a mená v Betleheme

Vstupná brána do Baziliky

Do známej Baziliky narodenia Ježiša Krista v Betleheme sa v súčasnosti vstupuje takou malou bránou, že sa človek musí zohnúť. Rado sa to vysvetľuje, že k miestu narodenia Pána pánov každý jeden musí skloniť hlavu, ak si chce uctiť miesto Kristovho narodenia. V dnešných prosbách badať, že aj v bežnom živote občas prechádzame úzkou, malou, či „ťažkou“ bránou… Neprehliadnite ani správu v závere – ide o každého jedného z Vás.

  • Za Martinovu celú rodinu, ktorú sužuje infekcia a za zostavenie;
  • za Janku a Ivetku, ktoré sa vzdialili od našej katolíckej tradície;
  • za uja Ruda v jeho kritických chvíľach a za jeho blízku rodinu;
  • za dievčinku Stelku, ktorá zápasí s poruchou príjmu stravy a aby jej nasadená liečba pomohla;
  • za Evku a Róberta – za uzdravenie ich vzťahu v manželstve;
  • za vnútorný pokoj a posilu pre Eriku v jej novej životnej situácii;
  • za ľudí bez domova, za obete násilia a za tých, ktorým Vianoce sú plné smútku a bolesti.
Označenie miesta Ježišovho narodenia

Aj v tieto Vianoce 2022 sa nám podarilo dostať priateľov Cleopasa na zvitok s mnohými menami, ktorý vyhotovili benediktíni v Jeruzaleme. Vo svätú noc ho pešo prinesú do Betlehema a položia na miesto narodenia v Bazilike narodenia. Je to ich vianočná akcia pre iných („Ich trage Deinen Namen in der Heiligen Nacht nach Bethlehem“).

Polnočnú svätú omšu budeme sláviť (vo Vlkanovej, farnosť Badín) za všetkých priateľov a dobrodincov Cleopasa – za Vás. Ďakujem Vám aj v mene ostatných členov a priateľov Cleopasa za Váš záujem o činnosť Cleopasa, a teda najmä za spoločné modlitby na úmysly Cleopasa a za spoločné uvažovanie nad Božím slovom nedeľných čítaní.