O pokoj

Mini-návod ako sa modliť? Najprv osobne a vedome oslov Pána. Vyber si pomenovanie. Následne mu ďakuj. Každý má na to mnoho dôvodov. Po tretie mu predlož Tvoju prosbu, osobnú a konkrétnu. Štvrtým krokom je prostredník Ježiš Kristus, Boží syn. V jeho mene sa obracajme na Boha, ktorého môžeme volať Otcom; v Ježišovom mene je modlitba istá. Dnes tu máme pár prosieb. Viete ale všetci, že nepokoj rastie na mnohých miestach. Nuž, iba krátko:

  • za pokoj v rodine;
  • za zosnulého Ladislava a smútiacu rodinu;
  • za uzdravenia strýka Romana;
  • za pokoj v rodine;
  • za vyučujúcich, aby boli prázdniny pre nich požehnaným časom oddychu;
  • za pokoj medzi skupinami a národmi a za tvorcov pokoja.

Aj modliaci sa žalmista poznal nepokoje najrôznejšieho charakteru. Ak sa modlil o pokoj pre Jeruzalem, tak to bolo najmä pre ľudí, čo v ňom žili. Inšpirujúce, ako sa modlí za iných: „6 Pre Jeruzalem proste o pokoj: „Nech sú bezpeční, čo ťa milujú. 7 Nech pokoj vládne vnútri tvojich hradieb a istota v tvojich palácoch.“ 8 Kvôli svojim bratom a priateľom budem hovoriť: „Pokoj s tebou!“ 9 Kvôli domu Pána, nášho Boha, budem prosiť o šťastie pre teba.“