Pod ochranou Božského srdca

„Dajme si ruku na srdce“, alebo „čím srdce preteká, tým jazyk prepletá“, alebo „má dobré srdce“… A mnoho iných prísloví svedčí, že slovom srdce neraz vyjadrujeme dobrú stránku človeka. Ale náš nebeský Otec, ktorý vie čo potrebujeme, je nesmierne lepší ako my. A Ježiš zjavuje Otcovu dobrotu. Ježišovo božské srdce je jedným z nádherných klasických vyjadrení o božskej dobrote. Jemu zverujeme smútiacich za zosnulým novonarodeným, a tiež pod jeho ochranu dávame inú maminku, ktorá priniesla nový život. Protiklady života neraz nesieme každý z nás. Pomocou všetkým je Božské srdce. Jemu obráťme prosby:

  • za mamku Zuzanu v jej ťažkej chorobe;
  • za uzdravenie maminky Gabriely, ktorá dostala krvácanie do mozgu; majú tri deti a spolu s manželom, ktorý má tiež slabé zdravie, veľa pomáhajú iným ľuďom;
  • Magdaléna ďakuje za modlitby;
  • za zdravie vnuka Jakubka, ktorý ide na prvé sv. prijímanie;
  • za manželov Kosmelových, ktorým zomrel aj druhý synček z predčasne narodených dvojičiek – Augustín;
  • za mladých animátorov a pripravované letné podujatia v Salezku v Banskej Bystrici.
  • mamka Marka a Maxa ďakuje za modlitby za zdravie jej synov;
  • maminka sa teší a komunikuje ďakovanie jej dcéry Márie Lujzy, ktorá porodila chlapčeka Samuela (3850 gr, 51 cm) na sviatok Božského Srdca a ktorá píše, že ten záver bol vyslovene vymodlený. Nuž, vypočutý Bohom, ako aj samo hebrejské meno Samuel vyjadruje.

Z Knihy Prísloví: „Srdce rozumného sa zháňa za vedomosťou, lež ústa pochábľov sa vyžívajú v bláznovstve.“ (15,14) „Veselé srdce slúži na zdravie, zronený duch však kosti vysúša.“ (17,22) „Nech neroznecuje sa tvoje srdce kvôli hriešnikom, no (tým viac) v bázni pred Pánom každý deň…“ (23,17)

Ježiš pozvýva: „Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu.“ (Mt 11,29)