Slávnosť Srdca

Vďaka stáročnej snaživej pastoračnej tradícii sa v našich končinách hlboko zakorenila úcta k Božskému Srdcu Ježišovmu. Aj to je výsledok objavu kresťanskej viery, ktorá vedie stále k najhlbším i najvznešenejším prejavom nášho Boha – k nim patrí aj skutočnosť Božského srdca ako sídla všetkej božskej dobroty a láskavosti. V dôvere v Božské Ježišovo srdce mu môžeme pokojne otvoriť naše srdce a predniesť svoje úmysly. Pridajme k nim, aj tie od prosiacich:

 • o Božiu pomoc pre pani doktorku Olinku, ktorá bojuje zo zákernou chorobou, a nech ju Pán požehná v deň jej narodenín;
 • za ochranu pre otca Blažeja a jeho posilu od Ducha Svätého🕊️🔥;
 • za vnútorný Boží pokoj a Božiu posilu pre otca Jána v zdravotných ťažkostiach;
 • za bezproblémové vyoperovanie obličiek u malej Leušky dňa 12.6., tiež za nájdenie darcu a v čase určenom Božou vôľou za úspešnú transplantáciu novej obličky;
 • o posilu žiť kresťanské hodnoty v konfliktných vzťahoch;
 • za dobré rozhodnutie v práci;
 • aby sme vybrali dobrých europoslancov;
 • za syna Michala a jeho nastávajúcu manželku Dominiku, aby v manželstve, ktoré uzavrú 8.6., stále dôverovali dobrotivému Bohu;
 • za kandidátov na diakonov a na kňazov;
 • za pokoj vo svete a za šíriteľov pokoja;
 • a ďakuje priateľka Cleopasa za modlitbovú podporu v čase operácie.

Ozeáš, prorok púšte a prorok obnovy vzťahov takto opisuje Boží záujem o Izrael: „Povrazmi láskavosti som ich priťahoval, lanami lásky; bol som im ako ten, čo dvíha dieťa k svojmu lícu, skláňal som sa k nemu a kŕmil som ho.“ (Oz 11,4)