Budem prosiť o šťastie pre teba

Nad Olivovou horou (Jeruzalem)

Prosieb zdieľam s Vami iba niekoľko. Ich naliehavosť je však veľká. Aj keď to neviem vyjadriť. Prosme dobrotivého Pána o jeho milosti za nasledujúce potreby:

  • Opätovná obrovská materinská prosba o vyliečenie syna Lukáša: aby sa mu aj choroba a utrpenie stali požehnaním, a aby ho dobrotivý Pán a Lekár, ktorému nič nie je nemožné, uzdravil podľa jeho zámerov.
  • Za Magdalénu, aby v pretrvávajúcej bolestnom stave a starosti o syna jej Pán dal milosť prijať akékoľvek Pánove rozhodnutie.
  • Za saleziánsky dom v Michalovciach, ktorý prijíma matky s deťmi z Ukrajiny do času, kým nepôjdu ďalej.
  • Za saleziánov a saleziánky v Dubnici nad Váhom a Božiu múdrosť pri hľadaní spôsobov ako sa venovať ukrajinským mladým aj na dlhšiu dobu.
  • Magdaléna prosí o vnútornú slobodu pri rozhodovaní, ktoré má urobiť. 
  • O požehnanie za tých, ktorí sa modlili a modlia za zdravie našej Alžbety, ktorej zdravie sa polepšilo. Napísala, že cíti „silu modlitieb, naozaj! Ďakujem“.
  • Za sestru, ktorá začína cestu zasväteného života.
  • Za koniec vojny na Ukrajiny a za dozrievanie v odpúšťaní.
  • Na záver ešte jednu veľkú prosbu – o zachovanie evanjeliového postoja pri subtílnej agresii rôznych nezriadených ideí.

Nábožný modliaci sa v závere Žalmu 122 nás môže inšpirovať ako prosiť o dobro a šťastie – pre iných: 8 Kvôli svojim bratom a priateľom budem hovoriť: „Pokoj s tebou!“ 9 Kvôli domu Pána, nášho Boha, budem prosiť o šťastie pre teba.“