Kategória: Oznamy a správy

Oznamy a správy týkajúce sa činnosti občianskeho združenia Cleopas a jeho aktivít

Cleopastojan – poďakovanie za dar

Od b

Pred časom sme Vám písali o Cleopastojane (viac o ňom tu). Udrží mobil, i tablet, či knižku, či ikonku. Radi ho vyexpedujeme ako poďakovanie za Vašu podporu či za Váš dar pre Cleopasa. Pavlov motív, ktorý nosí stojan, „Neste si navzájom bremená“ je stále živí a účinný. Nie iba kvôli tejto solidarite sú Pavlove slová…

Na začiatku leta

Od b

Na začiatku leta a na vigíliu sv. Cyrila a Metoda máme sedem prosieb. Opäť prišli všetky s dôverou v modlitbovú pomoc priateľov Cleopasa. Nuž, podporme modlitbou tieto osoby a ich životné chvíle: za 48 ročnú Lenku, ktorá sa lieči na akútnu leukémiu; za krstnú, ktorá podstupuje operáciu srdca; Daniela prosí za školu, za dobré vzájomné vzťahy, za pokoj, rozvahu…

Havária, kríza a jediné PRAVIDLO

Od b

Život je pestrofarebný. A hneď viete, že sa nemyslí na farby, ale na nespočítateľné udalosti v príbehu každého jedného z nás, ktoré sú tak odlišné. Aj dnešné prosby to dosvedčujú svojou variabilitou. Spája ich však rovnaká naliehavosť. Vladimír prosí za úspešné dokončenie stavby modlitebného miesta so sochou panny Márie, rovnako prosí aj za radostný a…

Prosby a Ježišova poslušnosť

Od b

Dnes máme trochu menej prosieb. Týkajú sa zdravia, prenasledovania a jedna patrí síce k nezvyčajným prosbám, ale je vlastná pre Cleopasa. Nuž teda tieto sú úmysly: za prenasledovaných kresťanov, či už v Nigérii, v Mexiku, ale aj na iných miestach našej zeme. za brata Ladislava, ktorého onkomarkery sú vysoké. za skoré ukončenie vojny na Ukrajine.…

Prosby podľa Zachariáša

Od b

Prišlo opäť par prosieb, s dôverou. Nuž jednoducho prosíme o solidaritu v modlitbe. Veď Ježiš nás tiež povzbudil „Proste…“: Kiežby nám slová proroka Zachariáša posilňovali dôveru v nášho Boha a Pána, ktorý hojne vylieva na svojich „ducha milosti a pokorných prosieb a budú hľadieť na mňa.“ (Zach 12,10).

Po Turícach – aktualizované

Od b

Posilnení darmi a odvahou Božieho Ducha sa radi pridáme k úmyslom, za ktoré nás prosia. Opäť niektoré úmysly sú spoza našich slovenských hraníc 🙂 za kolegu Mirka, ktorému okrem zlomeniny diagnostikovali nádor na pankrease, za Božie požehnanie a ochranu pre Majku pri jej 60. narodeninách, za zdravie pre Slavomíra, za mladú mamičku s Jonáškom, ktorá…

Jubilantka, syn Matej a iné prosby

Od b

Keď má prísť na návštevu osobu, ktorú máme radi, tešíme sa. Ako Cirkev tiež spoločne čakáme na príchod nášho Tešiteľa, Ducha Svätého. On v nás pôsobí skutočnú potechu a radosť. Je nekonečne empatický a štedrý. Kiež jeho pôsobenie v nás nás dotvára na ľudí Božieho kráľovstva. Medzi inými, prišlo i jedno zaujímavé poďakovanie – za…

Duch Boží liečiteľ

Od b

V tieto dni máme možnosť spoločne si uvedomiť potrebu Ducha Božieho v našom živote. On je najvznešejnejší dar, čo nám Boh zanechal (podľa sv. Tomáša Akvinského). Priatelia Cleopasa prosia o modlitby najmä za ľudí, čo stoja pred ťažkými operáciami, alebo sú po nich. Ale aj dobrá správa a poďakovanie Vám všetkým prišlo. Môžeme teda spoločne…

Poďakovania a prosby

Od b

V dnešnom malom zozname sú tak prosby ako i poďakovania. Prosby sú opäť predložené s veľkou dôverou o Vaše modlitby. Každá z nich má svoj jedinečný príbeh, v ktorom sa prepletajú svetlé stránky s bolestnými. Kiežby sa vždy trblietala v nich Božia prítomnosť, aby vedeli, že dobrý Pán je s nimi. Ďakujú všetkým, čo sa…